Justerte terskelverdier for offentlige anskaffelser
Skrevet av: Advokat Karoline Nilsson Hollund

EØS-terskelverdiene justeres hvert andre år. Dette er for å ta høyde for svingninger i valutakursene. At anskaffelsen overstiger terskelverdien innebærer at den omfattes av EØS- og WTO-avtalens bestemmelser om offentlige anskaffelser, noe som blant annet betyr at anskaffelsen må lyses ut i hele EØS-området.


Terskelverdiene økte med virkning fra 12. februar 2020. Tre terskelverdier har fått en liten økning:
 

  • For vare- og tjenestekontrakter og plan- og designkonkurranser for kommuner, fylkeskommuner og offentligrettslige organer økte EØS-terskelverdien fra 2,0 MNOK kr til 2,05 MNOK
  • For bygge- og anleggskontrakter økte EØS-terskelverdien fra 51 MNOK til 51,5 MNOK
  • For kontrakter om særlige tjenester og kontrakter om helse- og sosialtjenester økte EØS-terskelverdien fra 6,95 MNOK til 7,2 MNOK


Her er endringsforskrift om justerte EØS-terskelverdier: https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-02-12-128

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.