Uke 9: VissteDuAt - Utsending av nyhetsbrev som markedsføring
Skrevet av: Advokatfullmektig Lisa Urke Hennum

I forrige utgave av #VissteDuAt handlet det om behandling av ansattes personopplysninger. Denne uken retter vi blikket mot kunders personopplysninger. Mer bestemt hvilke regler som gjelder ved utsending av nyhetsbrev og særlig hvilken betydning det har for personvernreglene. Her er det lett å trå feil, og det ser vi også at det er mange som gjør. Det kan fort bli dyrt, for Datatilsynet har trappet opp utdelingen av bøter. Her vil vi gi deg noen tips på veien for å unngå nettopp det.


Utsending av nyhetsbrev som markedsføring

Utsending av nyhetsbrev er en viktig markedsføringskanal for mange bedrifter. Det mange ikke tenker over, er at dette ofte innebærer behandling av personopplysninger, som navn og e-postadresse eller telefonnummer. Når man behandler personopplysninger, må man forholde seg til reglene i personopplysningsloven.
 

I tillegg vil reglene i markedsføringsloven gjøre seg gjeldende dersom (1) nyhetsbrevet sendes i forbindelse med næringsvirksomhet til fysiske personer, og (2) nyhetsbrevet regnes som markedsføring. Det er for eksempel tillatt å sende markedsføring til en e-postadresse som ikke tilhører en bestemt fysisk person, typisk post@firmaX.no.

Hva som regnes som markedsføring, må vurderes konkret, men veldig ofte vil nyhetsbrev omfattes. Dette gjelder også rent informative nyhetsbrev, også selv om det ikke inneholder et eksplisitt tilbud om kjøp av produkter eller tjenester. Det avgjørende er om formålet med henvendelsen kan sies å være markedsføring.

 

Behandlingsgrunnlag

Som alltid når man behandler personopplysninger, må man ha et behandlingsgrunnlag for den aktuelle behandlingsaktiviteten. Når det gjelder utsending av nyhetsbrev, kan behandlingsgrunnlaget for eksempel være samtykke, en interesseavveining eller som ledd i oppfyllelse av en avtale.

 

Krav til samtykke

I henhold til markedsføringsloven må man som hovedregel ha samtykke for å sende markedsføring på e-post eller sms. Dersom det kreves samtykke etter markedsføringsloven, kan dette samtykket samtidig kvalifisere som behandlingsgrunnlag etter personopplysningsloven. Man trenger altså ikke å innhente samtykke to ganger – så lenge samtykkekravene i begge regelsettene overholdes. Blant annet skal samtykket være frivillig, uttrykkelig og informert.
 

Man må heller ikke falle for fristelsen til å be om samtykke via elektroniske kommunikasjonsmetoder som omfattes av markedsføringsloven, for eksempel på e-post. Dette regnes nemlig også som en markedsføringshenvendelse. Ringer man til vedkommende og ber om samtykke, vil det imidlertid være innenfor så lenge vedkommende ikke har reservert seg mot dette.
 

Husk også at dersom man behandler opplysninger utover selve det å sende ut nyhetsbrevet til en e-postadresse, for eksempel sporer om vedkommende har åpnet nyhetsbrevet og hvilke sider han har besøkt osv., så er dette selvstendige behandlingsaktiviteter som også krever behandlingsgrunnlag. Da er det ikke sikkert at det er det samme behandlingsgrunnlaget som ligger til grunn.

 

Unntak fra kravet om samtykke – «eksisterende kunder»

Kravet om samtykke etter markedsføringsloven gjelder ikke ved utsending av nyhetsbrev til eksisterende kunder. For utsending av nyhetsbrev til tidligere kunder, må man med andre ord ha samtykke først.
 

Dette er en snever unntaksbestemmelse som tolkes strengt. Hva som regnes som en eksisterende eller tidligere kunde, må vurderes konkret. Som regel vil ett eller flere enkeltkjøp av billige forbruksartikler ikke være tilstrekkelig. På den annen side vil det ofte være mer naturlig med oppfølging av større og dyrere varer, for eksempel et bilkjøp, selv om det dreier seg om et enkeltkjøp. Videre vil det også som oftest være naturlig med kundeoppfølging ved serviceavtaler eller i forbindelse med abonnementer, medlemskap eller lignende.

Det vil si at dersom man sender nyhetsbrev til eksisterende kunder er det ikke noe krav om samtykke, men man må allikevel ha et behandlingsgrunnlag. Poenget er at i slike tilfeller kan man altså benytte andre behandlingsgrunnlag enn samtykke.


Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson