Uke 37: #VissteDuAt - Hvilke frister gjelder for registrering i Foretaksregisteret i 2021?
Skrevet av: Advokat/partner Anne Taran Tjølsen

Frister for registrering i Foretaksregisteret innen utgangen av 2021

Foretaksregisteret har fastsatt fristene for registrering i Foretaksregisteret innen utgangen av 2021.

For å være sikker på at du får gjennomført nødvendige registreringer før årsskiftet, må du passe på følgende:


Elektronisk melding

Melding om beslutning om  

  • fisjon og fisjon
  • kapitalnedsettelse
  • avvikling

 må være mottatt av Foretaksregisteret innen 11. oktober.

Melding om gjennomføring av fusjon og fisjon, kapitalnedsettelser, avviklinger og andre meldinger, må være mottatt av Foretaksregisteret innen 6. desember.

Etter 6. desember garanterer ikke Foretaksregisteret behandling av meldingen med virkning for inneværende år.

Papirmeldinger

Dersom du sender endringsmeldinger på papir, må du passe på at melding om beslutning om

  • fisjon og fisjon
  • kapitalnedsettelse
  • avvikling

er mottatt innen 1. oktober.

Melding om gjennomføring av fusjon og fisjon, kapitalnedsettelser og avviklinger, dessuten andre meldinger, må være mottatt Foretaksregisteret innen 30. november.

Etter 30. november garanterer ikke Foretaksregisteret behandling av meldingen med virkning for inneværende år.


Trenger du bistand til noe av dette, er det bare å ta kontakt!

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson