Uke 19: #VissteDuAt - Dette bør du vite om merverdiavgift
Skrevet av: Advokat/partner Od Hylland

Merverdiavgift (mva) er statens største inntektskilde. I 2020 utgjorde mva 325,6 milliarder og dermed 22,5 % av statens inntekter. 


Når oppstår mva- og registreringsplikt?

Som utgangspunkt er alle næringsdrivende mva-pliktige så snart de har omsatt for mer enn kr. 50 000 i løpet av en 12-måneders periode. Registreringsgrensen, og derved registreringsplikten, er altså ikke basert på kalenderåret, men enhver periode på 12 måneder. Plikten til å beregne merverdiavgift (25 %, 15 % eller 12 % / 6 %) gjelder fra og med omsetningsgrensen passeres og mva-registreringen er på plass, med mindre det gjelder et fritak eller unntak for den aktuelle omsetningen.
 

Virksomheter kan også være pliktige til å beregne og innberette merverdiavgift til staten etter reglene om uttak. For eksempel kan virksomheter som driver med oppføring av fast eiendom for salg eller utleie, bli pliktige til å registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret, beregne og innbetale mva knyttet til egen innsats, uten at disse ytelsene faktureres utad og uten at virksomheten for øvrig har noen mva-pliktig omsetning.
 

Fradrag for merverdiavgift

Virksomheter som er pliktige til å registrere seg for merverdiavgift, har som hovedregel også rett til å fradragsføre inngående merverdiavgift på kostnader de pådrar seg i virksomheten. Det er imidlertid en rekke begrensninger i fradragsretten, så det er viktig å kjenne til disse unntakene. Det kan også være nødvendig å foreta fordelinger hvis deler av kostnaden benyttes i ikke-merverdiavgiftspliktig virksomhet eller til private formål.
 

Effekten av feilsteg

Med en rekke ulike mva-satser, unntak og fritak er det viktig å være trygg på at man kjenner regelverket og hvordan egen virksomhet påvirkes. Hvilken kategori virksomheten faller inn under, har som nevnt også betydning for om det foreligger rett til fradrag for inngående mva. Hvis du trår feil, risikerer du store mva-etterberegninger, tilleggsskatt på minimum 20 % av mva-beløpet og rentekrav. Det er mange virksomheter som har endt i konkurs etter etterberegninger knyttet til merverdiavgift.
 

Også offentlige virksomheter trår feil

Offentlige enheter, i første rekke kommuner, har også en rekke mva-rettslige utfordringer. Noen av de største etterberegningene vi har håndtert de siste årene, hvor det er snakk om beløp på flere 10-talls millioner kroner, er faktisk rettet mot kommuner og kommunale virksomheter.
 

Organiseringen kan være viktig

For en rekke virksomheter, konserner og kommuner kan organiseringen av virksomheten ha stor betydning for om merverdiavgiften blir en kostnad eller ikke. Særlig for de som driver mva-unntatte virksomheter, som for eksempel store deler av eiendomsbransjen, finansielle aktører mv., vil dette med organisering og delvis også timing av ulike transaksjoner, ofte ha stor økonomisk betydning med hensyn til merverdiavgift.
 

Det er derfor viktig å foreta en nærmere vurdering også av merverdieffektene av planlagte transaksjoner. Dette kan for eksempel være kjøp, salg eller oppstart av nye virksomheter, kjøp/salg av fast eiendom eller kjøp/salg av selskaper.
 

Gode råd kan lønne seg

Er du trygg på at din virksomhet har riktig og optimal tilnærming til merverdiavgift? Eller har du kanskje allerede fått signaler fra skatteetaten på at de mener noe ved håndteringen ikke er 100 % i samsvar med et svært rigid og transaksjonsbasert regelverk? Vi bistår gjerne med råd, gjennomgang av mva-behandlingen, som støttespiller ved eventuelle etterberegninger eller i forbindelse med nye prosjekter som kan innebære mva-messige utfordringer.
Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson