Strengere regler for innleie fra bemanningsbyråer
Skrevet av: advokat Bjørn Jacobsen

Krav om midlertidig behov for arbeidskraft
Innleie fra et bemanningsbyrå har blitt en integrert del av mange bransjer, men adgangen til slik innleie er meget snever. Som hovedregel kan bedriften kun leie inn hvis arbeidet er av midlertidig karakter. Det stilles strenge krav til hva som anses som midlertidig, og det er i seg selv ikke tilstrekkelig at arbeidet er prosjektbasert. Bedriften må, noe forenklet, ha et reelt midlertidig behov. Hvis behovet for arbeidskraft i realiteten er nokså konstant, skal arbeidstakeren ansettes fast.

 

Unntak ved tariffavtale
Hvis dette vilkåret ikke er oppfylt, kan bedriften likevel leie inn arbeidskraft fra bemanningsbyråer, forutsatt at bedriften er tariffbundet og inngår en avtale om innleie med tillitsvalgte. Frem til årsskiftet 2018/2019 ble det ikke stilt nærmere krav til tariffavtalen. Det var tilstrekkelig med en såkalt «husavtale», det vil si en tariffavtale inngått mellom klubben på bedriften og bedriften.

Nye krav til tariffavtalen
Dette er nå endret (se også https://www.svenssonnokleby.no/no/aktuelt-artikler/endringer-i-arbeidsmiljoloven-fra-nyttar ). Tariffavtalen må heretter være inngått med en fagforening med innstillingsrett. En fagforening med innstillingsrett er et fagforbund med minst 10 000 medlemmer. For entreprenørbedrifter betyr dette i praksis en tariffavtale med enten Norsk Arbeidsmandsforbund eller Fellesforbundet (begge LO-forbund). En tariffavtale vil også innebære en AFP-ordning med de kostnader det medfører.


Ugyldige avtaler etter 1. juli 2019

Avtaler som er inngått før 1. januar 2018, er gyldige frem til 1. juli 2019. Hvis vilkårene for innleie da ikke er oppfylt, kan arbeidstakeren kreve fast ansettelse hos innleier. Arbeidstakeren kan også ha krav på erstatning.

 

Vår erfaring er at oppdragsgivere kontraktsregulerer bruk av innleid arbeidskraft i stadig større grad. For å være aktuell som leverandør må bedrifter derfor i større grad enn tidligere kunne dokumentere at innleien er lovlig. Det er også verdt å merke seg at Arbeidstilsynet har innleie høyt på dagsorden. Ta gjerne kontakt med vår arbeidslivsavdeling dersom din bedrift ønsker å avklare hvilket handlingsrom bedriften har.

 

NB: Dette regelverket gjelder ikke for innleie fra bedrifter som ikke har til formål å drive utleie.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson