Siste nytt i arbeidsretten - oktober 2022
11.10.2022 | Arbeidsrett

Svensson Nøkleby ønsker å gi kunder og andre interesserte en oversikt over aktuelle nyheter som gjelder for arbeidslivet og arbeidsretten. Disse nyhetene vil publiseres jevnlig, og presenteres kort for å gi en rask oversikt over de mest aktuelle nyhetene og endringene.
 

I vårt forrige nyhetsbrev gikk vi nærmere inn på de lovendringene som trådte i kraft juli 2022. Vi minner om disse:
 

 • Den generelle adgangen til midlertidig ansettelse i inntil 12 måneder i arbeidsmiljølovens § 14-9 annet ledd bokstav f ble opphevet
 • Endringer i hjemmekontorforskriften
 • Kollektiv søksmålsrett for fagforeninger er gjeninnført


For mer informasjon om endringene kan du lese vårt tidligere nyhetsbrev her.
 

De foreslåtte regelendringene knyttet til innleie planlegges gjennomført allerede i 2023. Når tidspunkt for ikrafttredelse er endelig bestemt, vil vi gå nærmere inn på regelendringenes omfang.
 

Klikk deg inn på overskriftene under for å lese mer detaljert informasjon om hvert tema. Har du spørsmål til noe av dette, er du alltid velkommen til å ta kontakt med vårt arbeidsrettsteam.


FORESLÅTTE LOVENDRINGER

 • Styrke retten til heltid
 • Strengere krav til arbeidsavtalens innhold
 • Høring om endring av trakasseringsreglene i arbeidsmiljøloven
 • Regjeringens handlingsplan mot sosial dumping og arbeidskriminalitet

 

LOVENDRINGER

 • Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli
 

RETTSPRAKSIS

 • Høyesterett om retten til å stå i stilling ved avskjed
 • Høyesterett behandler lovligheten av midlertidig ansettelse
 • Lagmannsretten om nedbemanning i Widerøe (LF-2022-8753)
Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.