Siste nytt i arbeidsretten - november 2021

Svensson Nøkleby ønsker å gi kunder og andre interesserte en oversikt over aktuelle nyheter som gjelder for arbeidslivet og arbeidsretten. Disse nyhetene vil publiseres jevnlig, og presenteres kort for å gi en rask oversikt over de mest aktuelle nyhetene og endringene. Klikk deg inn på overskriftene under for å lese mer detaljert informasjon om hvert tema. 
 

Har du spørsmål til noe av dette, er du alltid velkommen til å ta kontakt med vårt arbeidsrettsteam.

God lesning!


NYTT INNEN RETTSPRAKSIS

  • EFTA-domstolen med rådgivende uttalelse om reisetid regnes som arbeidstid etter EUs arbeidstidsdirektiv
  • HR-2021-2042-U: Høyesterett om arbeidsmiljølovens regler om søksmålsfrist
  • Høyesterett skal behandle ytterligere tre arbeidsrettssaker i 2021


KORONARELATERTE ENDRINGER

  • Regjeringen foreslår å forlenge koronatiltak i arbeidslivet ut året

 

LOVVENDRINGER

  • Endringer i arbeidsmiljøloven – kollektiv søksmålsrett for fagforeninger om ulovlig innleie
  • Hurdalsplattformen – ny regjering varsler flere endringer for norsk arbeidsliv

 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson