Siste nytt i arbeidsretten - januar 2023
10.01.2023 | Arbeidsrett
Skrevet av: Kristina Birkelund Renstrøm

Svensson Nøkleby ønsker å gi kunder og andre interesserte en oversikt over nyheter som gjelder for arbeidslivet og arbeidsretten. Disse nyhetene vil publiseres jevnlig og presenteres kort for å gi en rask oversikt over de mest aktuelle nyhetene og endringene.

I året 2022 har arbeidslivet møtt en rekke lovendringer. Etter Fougner-utvalgets utredning og Hurdalsplattformen har lovgiver gått inn for å sikre de ansattes rettigheter i et arbeidsliv i endring. En rekke varslede lovendringer er blitt vedtatt i fjerde kvartal, og det er varslet ytterligere endringer som igjen følger opp utredningen fra Fougner-utvalget.
 

Klikk deg inn på overskriftene under for å lese mer detaljert informasjon om hvert tema. Har du spørsmål til noe av dette, er du alltid velkommen til å ta kontakt med vårt arbeidsrettsteam.


FORESLÅTTE LOVENDRINGER

 • Styrking av de ansattes rettigheter
  1. Presisering av arbeidstakerbegrepet i aml. § 1-8
  2. Presumpsjonsregel for arbeidstakerklassifisering
  3. Utvidede rettigheter ved nedbemanning i konsern
  4. Utvidelse av fortrinnsrett ved nedbemanning i konsern
  5. Informasjon og drøfting i konsern
  6. Vernetjeneste og arbeidsmiljø
  7. Midlertidige arbeidstakeres rett til fast ansettelse
  8. Drøftingsplikter ved bruk av selvstendige oppdragstakere og kjøp av tjenester

LOVENDRINGER
 • Innstramming i innleiereglene
 • Styrket rett til heltid
 • Endringer i reglene om dagpenger og statlige ansattes- og sykepleieres pensjonsrettigheter

 

RETTSPRAKSIS

 • Ny dom fra Høyesterett – Sluttvederlag som engangsutbetaling innebærer en ulempe for dagpenger (HR-2022-2433-A)
Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.