Sakskostnader i ekspropriasjonssaker og ekspropriasjonsskjønn
Skrevet av: Advokatfullmektig Håkon Steimler

Med ekspropriasjon menes tvungen avståelse av eiendom eller rettigheter i fast eiendom. I mange tilfeller har samfunnet behov for å gjennomføre offentlige eller private utbyggingstiltak, for eksempel ved utbygging av vei, jernbane eller skoler. Dersom tiltaket utvilsomt er mer til fordel for allmennheten enn det er til ulempe for grunneieren, vil det kunne treffes vedtak om ekspropriasjon. Den som eksproprierer noe kalles ekspropriant, og den det eksproprieres fra kalles ekspropriat.

 

Les hele artikkelen i PDF-format eller i ISSUU-blaformat ved å klikke lenken nedenfor.  

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.
Les i ISSUU-format her
Les i PDF-format her

Kontaktperson