Nytt innen rettspraksis i arbeidsretten (august 2021)

HR-2021-1193-A: Lønnsvilkår i tariffavtale kan bestå som individuelle rettigheter for ansatte etter at tariffavtalen har opphørt


Høyesteretts dom i Grefsenhjemmet-saken er mye omtalt og bør gjennomgås av tariffbundne arbeidsgivere, da særlig konsekvensene av å si opp en tariffavtale poengteres. Det er likevel flere problemstillinger ved dette som Høyesterett ikke vurderte direkte.
 

10 sykepleiere ved et privat sykehjem hadde i 1998 fått et tariffestet lønnstillegg. Sykehjemmet sluttet seg til ny arbeidsgiverforening i 2014, og det ble da inngått ny tariffavtale, som ikke inneholdt noe punkt om lønnstillegget. Høyesterett kom til at lønnstillegget var en normativ tariffbestemmelse som var blitt en del av den enkelte sykepleiers individuelle arbeidsavtale. Den falt da ikke bort som følge av opphøret av den opprinnelige tariffavtalen. Tillegget kunne heller ikke fjernes ensidig med grunnlag i arbeidsgivers styringsrett.

 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson