Hvem bestemmer når ferien skal avvikles?
Skrevet av: Advokat/partner Bjørn Jacobsen

Det er vår, og alle arbeidsgivere bør begynne å planlegge ferieavviklingen ganske snart. I mange bedrifter legges det i stor grad opp til at arbeidstakerne kan ta ut ferie når de ønsker, men dette gjelder slett ikke alle. Ferieloven er en herlig kompleks lov som byr på masse plunder og heft. Her er et lite utvalg:

 

 • Arbeidsgiver har plikt til å sørge for at arbeidstakerne avvikler ferie. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan likevel skriftlig avtale at inntil to ukers ferie skal overføres til neste ferieår.
   
 • Det er arbeidsgiver som bestemmer tidspunktet for avvikling av ferien, men arbeidstaker har krav på underretning om ferien «så tidlig som mulig» og «senest to måneder før ferien tar til». Hvis arbeidsgiver ønsker at ferien skal avvikles i starten av juli, bør arbeidstaker altså informeres før mai. Det betyr at alle arbeidsgivere bør begynne planleggingen av ferieavviklingen senest i april.
   
 • Brudd på denne bestemmelsen får ikke de store konsekvensene. Det er fremdeles arbeidsgiver som bestemmer ferietidspunktet, men arbeidsgiver kan bli erstatningsansvarlig for arbeidstakers merkostnader ved for eksempel en ombooking av ferie. I tillegg kan arbeidstaker få erstatning for velferdstap (dvs. ikke-økonomisk tap).
   
 • Arbeidsgiver skal i tillegg drøfte ferietidspunktet med den enkelte arbeidstaker eller med arbeidstakerens tillitsvalgte.
   
 • Arbeidstakere over 60 år har en ekstra ferieuke. De bestemmer selv når denne skal avvikles, men plikter å varsle arbeidsgiver minst to uker i forveien.
Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.