Hva sier nabolovens spesialregler om trær?
Skrevet av: Advokatfullmektig Benjamin Enok Nilsen

Trær kan være en kilde til stor glede, men også til besvær, kanskje særlig i naboforhold. Trær som kommer over på annen eiendom, som hindrer utsyn, eller som stjeler sollys, er ofte årsak til konflikter mellom naboer og har derfor fått sine egne spesialregler i naboloven. Ifølge spesialreglene §§ 3 og 12 kan du på visse vilkår kreve at naboens trær skal beskjæres eller fjernes. Men det lønner seg alltid å sette seg inn i hvilke rettigheter og plikter du har, før du tar motorsagen i egne hender. 


Trær, grener og røtter som stikker inn på din eiendom

Nabolovens § 12 gjør det mulig å fjerne eller beskjære trær, grener eller røtter som stikker inn på din eiendom. Men vær oppmerksom på at det ikke er nok at treet stikker inn på eiendommen – skaden eller ulempen må også være vesentlig.  

 

I praksis stilles det ikke så strenge krav, og domstolene har uttalt at grener som mister løv ned i takrennen, hindrer sollys eller kolliderer med andre trær, utgjør en vesentlig skade eller ulempe.

 

Hvis trær, grener eller røtter stikker inn på din eiendom og dette utgjør en vesentlig skade eller ulempe, kan du fjerne det som henger over eller stikker inn på din side. Det innebærer at du kan fjerne alt som er på din side av eiendomsgrensen, og ikke bare det som faktisk er til vesentlig skade eller ulempe.

 

Hvis den delen som henger over eller stikker inn på din side, består av trær eller grener, følger det av naboloven at naboen i tillegg må varsles, slik at han kan fjerne treet og grenene selv innen rimelig tid. Først når naboen ikke har fjernet dem innen rimelig tid, kan du sørge for fjerning selv. Hva som anses som rimelig tid, må vurderes konkret ut ifra omstendigheter i det enkelte tilfellet, men formålet med tidsrammen er at naboen skal få tid på seg til få gjort noe med forholdet.  

 

Merk at det i naboloven er gjort unntak for trær som benyttes som grensemerker mellom eiendommer, og når det er skog på begge sider av grenselinjen mellom eiendommene.

 

Trær på naboens eiendom som hindrer utsyn eller skygger for solen

Hvis treet befinner seg på naboens eiendom og hindrer utsyn eller skygger for solen for deg, gir naboloven § 3 deg mulighet til å få fjernet trær som står nærmere eiendommen din enn 1/3 av trehøyden. Det er treets avstand til hus, hage, tun eller dyrket jord som gjelder. I villastrøk er det i praksis treets avstand til gjerdet som gjelder.

 

Regelen innebærer at du kan kreve å få fjerne et tre som er 9 meter høyt hvis det står nærmere enn 3 meter. Merk at regelen ikke gjelder hekk under 2 meter og hekk som regnes som gjerde.

 

Treet må utgjøre en skade eller særlig ulempe

I tillegg til høydebegrensningen må treet utgjøre en skade eller særlig ulempe for den som krever treet fjernet. Skade kan for eksempel være at egen vegetasjon visner som følge av mangel på sollys, mens en ulempe kan være at treet blokkerer for utsikten. Nedfall av grener og løv oppleves for mange som en ulempe, men med mindre treets grener eller bladverk overskrider naboens eiendom, skal det en del til for at slike ulemper er store nok til at vilkåret om særlig ulempe er oppfylt. Her vil du uansett ha mulighet til å fjerne den delen som henger over eller stikker inn på din eiendom etter regelen i § 12 i naboloven.

 

Treet må ikke ha en spesiell nytteverdi for eieren eller naturmangfoldet på stedet

Det siste vilkåret som må være oppfylt for at du kan kreve at treet skal fjernes eller beskjæres, er at det ikke foreligger spesielle grunner på eierens side som tilsier at treet har en nytteverdi for ham eller for naturmangfoldet på stedet. Nytteverdi kan for eksempel være at treet verner mot innsyn, vind eller har en estetisk verdi.

 

Vår erfaring

Svensson Nøkleby har lang erfaring med ulike naborettslige problemstillinger, blant annet felling eller bevaring av trær. Det kan koste deg dyrt å ta motorsagen i egne hender, og enten du ønsker å felle eller bevare et tre, så anbefaler vi alltid at du setter deg inn i hvilke rettigheter og plikter du har etter naboloven. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål rundt dette.

 

Vi har en samarbeidsavtale med Huseierne som gir alle medlemmer en halv times gratis bistand samt 20 % rabatt på gjeldende timepriser.

 

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson