Eurojuris Informerer nr. 1 2018

Tema: Kommunal- og forvaltningsrett

I Norge står fellesskapsløsninger sterkt, og det offentlige ivaretar befolkningen fra vugge til grav. Dette skjer ved at offentlige organer fordeler rettigheter og byrder på vegne av fellesskapet. Tilliten til at dette systemet er godt organisert og velfungerende, er viktig. Forvaltningssystemet er derfor bygget opp med krav om demokratisk kontroll fra folkevalgte politikere.

Videre stilles det strenge krav til hvordan beslutninger blir til. Dette skjer gjennom strenge og forutsigbare saksbehandlingsregler som blant annet sørger for partsrettigheter som innsyn, habilitet, begrunnelser, klagerett og eventuell rettslig prøving. Reglene er universelle og gjelder all utøvelse av offentlig myndighet, både der det offentlige opptrer som næringsutvikler og bedriftseier, og der det offentlige foretar alvorlige inngrep overfor enkeltpersoner, for eksempel innen barnevernet. Forståelsen og bruken av reglene i de konkrete sakene kan derfor være komplisert og krevende, spesielt når kryssende hensyn må avveies og det må foretas et faglig begrunnet skjønn.

I Eurojuris Norge har vi mange advokater med høy kompetanse på rettsforhold om utøvelse av forvaltningsmyndighet. Mange av våre advokater rådgir kommuner og andre offentlige organer. Andre bistår de private parter som enten vil orientere seg, vil søke om, eller har innsigelser til forvaltningens prosesser og beslutninger. Gjennom deres arbeid høstes erfaringer som deles i nettverket, og som benyttes til ytterligere å øke kvaliteten på våre tjenester. Vi håper tekstene skaper forståelse og kommer til nytte. Ved spørsmål til artiklene eller annet kan advokatene i Eurojuris Norge selvsagt kontaktes for mer informasjon.

God lesning!

Bjarte Røyrvik
Styreleder i Eurojuris Norge AS
 
Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.
Les i ISSUU-format her
Les i PDF-format her