Aldersgrenser og stillingsvern i arbeidslivet
Skrevet av: Advokat/partner Bjørn Jacobsen

Arbeidsmiljøloven slår fast at et arbeidsforhold kan bringes til opphør uten begrunnelse når arbeidstaker fyller 72 år. Det betyr ikke at arbeidstakere over 72 år må slutte å jobbe, men at stillingsvernet faller bort fra og med fylte 72 år. Fra dette tidspunktet kan arbeidsgiver fritt bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre uten noen nærmere begrunnelse. Arbeidstaker har likevel krav på minst seks måneders skriftlig varsel før han eller hun må fratre. Arbeidstaker skal også, «så langt det er mulig», innkalles til en samtale før et slikt varsel gis.

 

Selv om utgangspunktet er at et arbeidsforhold ikke kan bringes til opphør på grunn av alder før fylte 72 år, kan bedriften inneføre en lavere aldersgrense. Hovedregelen er at det kan innføres en aldersgrense på 70 år, men grensen kan ikke være lavere med mindre det foreligger helt spesielle omstendigheter. Tidligere var denne nedre aldersgrensen 67 år, men den ble hevet i 2015.

Det er tre vilkår som må være oppfylt for at en slik aldersgrense på 70 år skal være lovlig:
 

  1. Aldersgrensen må gjøres kjent for arbeidstakerne (for eksempel gjennom personalhåndbok, intranett eller i arbeidsavtalene).
     
  2. Aldersgrensen må praktiseres konsekvent. Dette er den største nedsiden ved regelverket. Kravet om konsekvens kan innebære at bedriften må avslutte arbeidsforholdet til flinke, ressurssterke og fullt arbeidsføre 70-åringer. Vi bemerker at forarbeidene likevel holder døren åpen for at grensen ikke behøver å praktiseres 100 % konsekvent, men det er uklart hvor grensen går.
     
  3. Arbeidstakerne må ha en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning. Det er antagelig tilstrekkelig med en kollektiv innskuddspensjonsordning som oppfyller minstekravet på 2 % innskudd.

 

Dersom disse vilkårene er oppfylt og arbeidsgiver har drøftet spørsmålet om aldersgrense med eventuelle tillitsvalgte, så vil grensen på 70 år være lovlig. Det er viktig å påpeke at arbeidsgiver, også i disse tilfellene, vil ha plikt til å varsle arbeidstaker skriftlig minst seks måneder i forveien (samt innkalle til en samtale).

 

Alle bedrifter bør ta et bevisst valg om de skal innføre en såkalt bedriftsintern aldersgrense på 70 år.

Vil du motta nyheter og invitasjoner fra oss? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontaktperson