Frokostseminar om UTBYGGINGSAVTALER

IconTorsdag 22. oktober 08:00 - 10:00
IconNedre Storgate 19, Drammen
Påmeldingsfrist: 20.10.2020
GRATIS, men påmelding er nødvendig
Antall plasser igjen: 12
IconLegg i kalender

Svensson Nøkleby inviterer til frokostseminar om tema UTBYGGINGSAVTALER hvor våre fageksperter orienterer.

Vi serverer kaffe og enkel frokost fra kl. 08.00. Det faglige programmet begynner kl. 08.30.


Utbyggingsavtaler inngås mellom kommunen og grunneier eller utbygger. Avtalene gjelder gjennomføring av større byggeprosjekter som bl.a. krever etablering av offentlig infrastruktur. Utbyggingsavtaler gir kommunen en mer aktiv rolle i tilrettelegging og gjennomføring av utbyggingsprosjekter hvor utbygger må bidra ved å bygge offentlige anlegg selv, eller være med i et «spleiselag» som sikrer etablering av nødvendig infrastruktur i et utbyggingsområde.

 

Det er gitt egne bestemmelser om utbyggingsavtaler i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrift og veileder, og avtalene er en hybrid mellom en privatrettslig avtale og utøvelse av offentlig myndighet. I forhandlinger om utbyggingsavtaler møter man derfor både avtaleretten og plan- og bygningsretten.

 

Hvem som gjennomfører tiltaket etter utbyggingsavtalen, har betydning for merverdiavgiftsbehandlingen og merverdiavgiftskostnaden i prosjektet. Forholdet til merverdiavgift vil derfor også belyses.

 

Kommuners bruk og tolkinger av verktøyet er ulike. Enkelte kommuner praktiserer muligheten vidt. Vi vil under foredraget redegjøre for reglene, drøfte sentrale problemstillinger og se nærmere på ulik praktisering av regelverket.

IconTorsdag 22. oktober 08:00 - 10:00
IconNedre Storgate 19, Drammen
Påmeldingsfrist: 20.10.2020
GRATIS, men påmelding er nødvendig
Antall plasser igjen: 12
IconLegg i kalender

Foredragsholdere

Odd Hylland

Odd Hylland

Advokat/partner
Haakon L. Haaland

Haakon L. Haaland

Senioradvokat
Gøril Enger

Gøril Enger

Advokat/partner