Våre advokater håndterer tvister både i og utenfor rettssalen og har god innsikt i ulike strategier, risikomomenter og relevante problemstillinger i denne forbindelse. Målet er alltid å finne frem til gode løsninger, og advokatene vurderer derfor om det finnes alternative tvisteløsninger, som forhandlinger eller megling, som vil være bedre for klienten.

Våre tjenester omfatter blant annet:

  • vurdering av prosessrisiko
  • representasjon ved tvister for domstol, voldgiftsrett, ulike nemnder og klageorgan
  • tvister for ulike nemnder og klageorgan
  • rettsmegling og utenrettslige forhandlinger