Svensson Nøkleby bistår kjøpere, selgere, investorer, långivere og fusjonsparter i forbindelse med:

  • Kjøp og salg av virksomheter
  • Omorganiseringer og samordning av virksomheter
  • Fusjoner og fisjoner
  • Emisjoner / kapitalforhøyelser
  • Private equity og såkorn-investeringer / venture
  • Finansiering