Den teknologiske utviklingen har gått rivende fort de siste årene, og med ny tekonologi følger også nye juridiske problemstillinger. Tekonologi kan for eksempel utgjøre et svært viktig konkurransefortrinn for en bedrift, og da gjelder det å beskytte den på best mulig måte. Vi har god kjennskap til alle eksisterende standardavtaler og kan også utvikle spesialavtaler.

Kom til oss hvis du trenger gode råd i forbindelse med følgende:

  • kjøp, utvikling og implementering av IT-systemer
  • lisensavtaler
  • vedlikehold- og supportavtaler
  • outsourcing-avtaler, drifts-, ASP-, SaaS- og sky-tjenester
  • escrow-avtaler
  • etablering og drift av e-handel og nettbaserte virksomheter
  • sikkerhets- og personvernproblematikk; bruk og overføring av opplysninger og databehandleravtale
  • rettighetsoverdragelse av teknologi