Med personskadeerstatning forstår vi alle typer saker der en person er blitt påført skade eller sykdom som kan utløse erstatning eller andre typer offentlige ytelser.

Ofte er personskader dekket av en forsikring, men om det ikke foreligger en forsikring, betyr ikke det at du er rettsløs etter en personskade. Du kan selv fremme krav om erstatning overfor skadevolder etter alminnelige ulovfestede erstatningsregler.

Personskadesaker innebærer ofte komplekse vurderinger, og det er en stor fordel å få råd og veiledning fra en advokat som kjenner regelverket. Du kan også ha krav på å få dekket advokatutgiftene dine. Les mer om dette HER.

Vi tilbyr en gratis uforpliktende vurdering av din personskadesak. Ring oss eller ta kontakt via skjemaet til høyre.

Les mer om de vanligste personskadetypene ved å klikke videre her:

Trafikkskade

Finn ut mer

Pasientskade

Finn ut mer

Erstatning for tap av forsørger

Finn ut mer

Yrkesskade

Finn ut mer

Voldsoffer

Finn ut mer