Regelverket for offentlige anskaffelser inneholder detaljerte og til dels kompliserte regler om hvordan offentlige myndigheter skal gå frem ved kjøp av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider. Det gjelder et grunnleggende prinsipp om at offentlige innkjøp skal gjennomføres basert på en konkurranse i markedet for å sikre at kontrakten inngås med den leverandøren som kan levere riktig vare til lavest mulig pris.

Da regelverket i utgangspunktet er komplisert, og i tillegg er i stadig utvikling, byr det på til dels store utfordringer ikke bare for oppdragsgiverne, men også for leverandørene. Vi kan bistå både oppdragsgiver og leverandør i forbindelse med offentlige anskaffelser, med for eksempel:

  • Kvalitetssikring av leverandørens tilbud slik at tilbudet tilfredsstiller oppdragsgivers konkurransegrunnlag og kravene i henhold til lov og forskrift
  • Rådgivning ved oppdragsgivers valg av anskaffelsesprosedyrer og krav til konkurransegrunnlag
  • Bistand til oppdragsgiver/leverandør under forhandlinger og i evalueringsprosessen
  • Klage til KOFA eller annen tvisteløsning