Vi bistår ved kartlegging, sikring, forvaltning, utnyttelse og håndheving av immaterielle verdier vedrørende:

  • opphavsrett/copyright
  • varemerke
  • foretaksnavn
  • domener
  • design
  • markedsføring
  • piratkopiering
  • utviklingsavtaler
  • lisensavtaler og andre rettighetsoverdragelser
  • franchise-, eneforhandler- og agentforhold

Vi bistår også ved utarbeidelse og implementering av strategi for immaterielle verdier.