Det er få advokatfirmaer som har fagkompetanse innen idretssrettslige problemstillinger. Idretten har imidlertid sitt eget regelverk, og det er derfor helt avgjørende å få bistand fra en advokat som kjenner dette fagfeltet.

Spør oss om:

  • idrettens regelverk
  • lisensregler
  • idrettens voldgiftsordninger
  • arbeidsavtaler
  • samarbeidsavtaler/sponsoravtaler
  • merverdiavgift