Vi har bred erfaring innen erstatningsrettslige spørsmål knyttet til tingskade og personskade, både som representant for skadelidte og for skadevolder. Våre advokater bistår med å kartlegge partenes rettigheter og forpliktelser når skaden har inntruffet. Erstatningssaker har ofte også en side til forsikringsrett, og i mange saker bistår vi med å fremme og forfølge krav mot forsikringsselskapet.

Vi bistår blant annet med mangelsaker ved fast eiendom etter avhendingsloven, profesjonsansvar, erstatning i og utenfor kontraktsforhold og produktansvar.