Vi bistår ved utarbeidelse og gjennomføring av kontrakter, ved forhandlinger og ved tvister i forbindelse med byggeprosjekter og entrepriser.

Spør oss hvis du trenger hjelp med:

  • Organisering av byggesaker og risikovurdering av valgte prosjektorganisering
  • Anbuds-/tilbudsprosesser
  • Offentlige anskaffelser
  • Kontraktutforming og -forhandlinger samt kvalitetssikring av kontrakter
  • Avklaring av regulering – byggemelding
  • Bistand i byggefasen og under kontraktsforløpet
  • Forberedelse og gjennomføring av overlevering
  • Deltakelse i forhandlinger om sluttoppgjør
  • Oppmannsoppdrag, voldgiftsoppdrag og annen tvisteløsning

Vi har dessuten lang erfaring med standardkontrakter, som ytelseskontraktene (NS 3430 / NS8405 og NS 8406, NS 3431 / NS 8407), rådgiverkontraktene (NS 8401, NS 8402), byggelederkontraktene (NS 8403), partnering-/samspillkontrakter og fabrikasjons- og offshorekontrakter (NL 01 og NL 09)