Vi kjenner arbeidslivets spilleregler

I de fleste bedrifter er de ansattes kunnskap og erfaring den viktigste ressursen. Feiltrinn og konflikter i arbeidslivet kan få store konsekvenser, både for bedriftens økonomi og for enkeltmenneskers liv.

Vårt arbeidsrettsteam bistår både bedrifter og enkeltmennesker i ulike situasjoner. Vi tror det er mye å vinne på forebyggende arbeid, så ta kontakt med oss tidlig nok. Vi kan hjelpe deg med å unngå de vonde og kostbare konfliktene. Vi kan reglene, og kan gi råd og veiledning gjennom hele prosessen.

Spør oss hvis du trenger hjelp med:

  • utarbeidelse av arbeidsavtaler, herunder vurdering av konkurranseklausuler
  • arbeidsrettslige spørsmål i forbindelse med virksomhetsoverdragelse
  • oppsigelse og avskjed, herunder fratredelsesavtaler
  • nedbemanning og omorganisering
  • pensjon – samarbeid med ekstern kompetanse
  • tariffavtaler
  • allmenngjøringsloven – solidaransvar, herunder bruk av utenlandsk arbeidskraft
  • løpende rådgivning i generelle personalspørsmål
  • forhandlinger og prosedyre