Høyesterett avsa nettopp dom i en sak som gjaldt en skjult skade ved kjøp av bruktbolig. Det sentrale spørsmålet var om en standardheving fra «gammelt til nytt» skulle medføre et fradrag i utbedringskostnadene for den fordelen dette ga kjøper. Et slikt fradrag kunne få betydning for om skaden skulle regnes som en vesentlig mangel. Advokat Andreas B. Vikor forklarer nærmere hva Høyesterett konkluderte med i sin artikkel her: Ny Høyesterettsdom om mangler ved fast eiendom