ER DU (GODT NOK) FORBEREDT?

Svensson Nøkleby inviterer i samarbeid med kommunikasjonsbyrået Godt Sagt og Næringsforeningen i Drammensregionen til frokostseminar 17. april om seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Mange bedrifter, organisasjoner og virksomheter har fått kjenne på den ubehagelige følelsen av ikke å være godt nok forberedt på å håndtere slik saker.

Kunnskap om arbeidsgivers plikter til å forebygge seksuell trakassering er helt nødvendig for dagens ledere. Ledere må kunne håndtere en slik sak på en fornuftig og korrekt måte. Dette innebærer blant annet at den enkelte leder må forstå når en sak ikke lenger kun er en personalsak, men også en mulig straffesak. Kunnskap om loven er likevel ikke tilstrekkelig. Dårlig kommunikasjon med de ansatte eller dårlig mediehåndtering er ødeleggende for samarbeidsklimaet internt og bedriftens omdømme.

Våre advokater Nina Andresen og Bjørn Jacobsen vil snakke om hva som må gjøres for å oppfylle lovens krav på en god og fornuftig måte, og hvordan  arbeidsgiver skal håndtere en sak i egen bedrift.

Seminaret er spesielt tilpasset daglige ledere, HR-ansvarlige, tillitsvalgte og verneombud.
Seminaret er gratis og det serveres enkel frokost fra kl. 0800.

Se program og påmelding her:http://nfdr.no/aktiviteter/metoo-er-du-godt-nok-forberedt