Stortinget har vedtatt en rekke forenklinger i aksjelovene. De aller fleste av disse endringene trådte i kraft 1. juli i år. I hovedsak gjelder endringene elektroniske løsninger, aksjeselskapers organisasjon, kapitalreglene, fravalg av revisjon og krav til særattestasjoner. I praksis betyr dette penger spart, mindre papirarbeid og en enklere hverdag for aksje- og allmennaksjeselskapene.

Våre senioradvokater Marianne Aanes Stenstvedt og Kine Yngsdal Nystrøm forklarer nærmere hva disse endringene innebærer. Les deres artikkel her: En enklere og mer moderne aksjelov