Krav om innsyn i og opplysninger om styresaker

Beboere i borettslag og eierseksjonssameier krever noen ganger innsyn i og opplysninger om saker styret har behandlet. I denne artikkelen redegjør advokat Kristine Andersen Aasgaard for hvilke regler som gjelder på dette området, særlig med hensyn til taushetsplikt.

Les mer

Nytt regelverk for offentlige anskaffelser trer i kraft fra 1. januar 2017

Den 17. juni 2016 vedtok Stortinget ny lov om offentlige anskaffelser, som trer i kraft 1. januar. Dette innebærer at alle nye anskaffelser som kunngjøres etter 1. januar, skal følge det nye regelverket.

Les mer

Skatteforvaltningslov fra 1. januar 2017

Ny skatteforvaltningslov er innført fra og med 1. januar 2017. Loven samler alle forvaltningsreglene for skatt og avgift i én lov. Den nye loven gjelder i utgangspunktet alle saker som skattemyndighetene behandler etter 1. januar 2017.

Les mer

Nye regler for konkurranseklausuler

Nye regler for konkurranse-begrensende avtaler trådte i kraft 1. januar 2016. For eksisterende avtaler ble det gitt en overgangsperiode frem til 1. januar 2017, men etter denne datoen må alle avtaler være i overensstemmelse med de nye reglene.

Les mer