25. mai 2018 blir EUs nye personvernregler (GDPR-forordningen) norsk lov. Kravene til behandling av personopplysninger skjerpes og tydeliggjøres.

Alle bedrifter og organisasjoner bør derfor kartlegge bruken av personopplysninger og iverksette tiltak for å sikre at den nye lovens krav oppfylles.

Svensson Nøkleby har satt sammen en personvernpakke for små og mellomstore bedrifter for å hjelpe din virksomhet med dette. De nye personvernreglene får konsekvenser for alle norske virksomheter, og stiller krav til hvordan man samler inn og lagrer personopplysninger, eksempelvis i kunde- eller ansettelsesforhold. Samtidig får de som registreres, nye rettigheter.

Brudd på reglene kan medføre høye bøter, og det haster med å komme i gang med implementeringen.

Har du behov for bistand, er det bare å ta kontakt med advokatene Lene Langseth eller Bjørn Jacobsen.